Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill stärka kommunernas beredskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Publicerad

Regeringen vill stärka och utveckla beredskapen i den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter och ger därför Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap.

Det är viktigt med en god krisberedskap som baseras på en väl fungerande ordinarie verksamhet som kan ta höjd för särskilda händelser, höjd beredskap och ytterst krig.

Under covid-19-pandemin har beredskapen inom den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap för att möta ett allvarligt hälsohot visat sig vara otillräcklig. Detta visar flera delbetänkanden, bland annat Hälso- och sjukvård i det civila försvaret och Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin.

Utvärderingar av den pågående covid-19-pandemin har också visat att det behövs en överblick på nationell nivå över kommunernas beredskap för att kunna stödja deras beredskapsarbete. Som en del i arbetet med att stärka beredskapen ger regeringen därför Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap samt att identifiera och kartlägga kommunernas behov av stöd för deras arbete med krisberedskap och civilt försvar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Myndigheterna ska i ett nästa steg ta fram det stödjande underlag som kommunerna behöver för att utveckla och stärka den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med krisberedskap och civilt försvar.

För att genomföra uppdraget får Socialstyrelsen använda 1,5 miljoner kronor under 2021 och länsstyrelserna får använda 2 miljoner kronor.

Uppdraget ska delredovisas den 15 mars och den 30 juni 2022 samt slutredovisas den 1 februari 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter