Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

SydVästlänken driftsätts

Publicerad

Idag, den 27 juli, tas SydVästlänken i kommersiell drift. Investeringen på 7,3 miljarder kronor är Svenska kraftnäts största investering i transmissionsnätet någonsin och kommer bidra till en kraftigt ökad överföringskapacitet mellan mellersta och södra Sverige.

– SydVästlänken är ett viktigt steg för att stärka elförsörjningen i söder och minska skillnaden i elpriserna mellan mellersta och södra Sverige. Nu planerar regeringen för ytterligare åtgärder och en ökad takt i utbyggnaden av elnäten, säger energiminister Anders Ygeman.  

Produktionen av el sker ofta i mer nordliga delar av Sverige, samtidigt är elbehovet störst i söder. SydVästlänken är därför en viktig åtgärd för att stärka överföringskapaciteten i det svenska elnätet och ett viktigt bidrag för att minska skillnaderna i elpriset mellan elområde 3 och 4. Svenska kraftnät bedömer att SydVästlänken kommer öka överföringskapaciteten mellan mellersta och södra Sverige med 25 procent.

För att vi ska kunna nå klimatmålen och möjliggöra elektrifieringen av transportsektorn och industrin, behöver elnäten förstärkas och byggas ut. Regeringen planerar därför för tredubblade investeringar i elnätet de kommande åren och mellan 2022-2024 väntas Svenska kraftnät investera 23,3 miljarder kronor i upprustning och utbyggnad av elnäten.

Presskontakt

Samuel Guron
T.f. pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-232 46 74
e-post till Samuel Guron

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mer om SydVästlänken

SydVästlänken består av två delar och sträcker sig mellan Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. Den norra delen består av en 18 mil lång luftledning och är i drift sedan 2015. Den södra delen, som nu tas i drift, utgörs av en 25 mil lång förbindelse mellan Barkeryd och Hurva, varav 19 mil består av en markkabel.