Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Preskriptionsutredningen

Publicerad

Regeringen har i dag gett den pågående Preskriptionsutredningen ett tilläggsuppdrag att överväga om reglerna om preskription av fängelsestraff helt ska avskaffas.

Preskriptionsutredningen har i uppdrag att göra en översyn av regelverket om preskription av brott och straff. De reglerna innebär bland annat att ett utdömt fängelsestraff preskriberas om det inte börjar verkställas inom en viss tid från att det har dömts ut.

Utredningen får nu i uppdrag att särskilt överväga om reglerna om preskription av fängelsestraff ska avskaffas helt. Utredningen ska också lämna ett sådant förslag.

Dir. 2021:52 Tilläggsdirektiv till Preskriptionsutredningen (Ju 2020:19)

Utredningstiden förlängs med två månader. Uppdraget ska nu redovisas senast den 10 november 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh