Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att sälja vidare överskott av skyddsutrustning

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sälja vidare eventuellt överskott av skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning till andra myndigheter som bedriver samhällsviktig verksamhet.

I och med det nya uppdraget kan Socialstyrelsen sälja vidare skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning till andra myndigheter ifall hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens behov har säkrats. Socialstyrelsen kan då sälja vidare under förutsättning att försäljningen ger full kostnadstäckning.

Genom att ge Socialstyrelsen det här uppdraget ska redan inköpt material och utrustning som inte kommer till användning inom vården och omsorgen komma till nytta inom annan samhällsviktig verksamhet. Ett exempel på utrustning som kan säljas vidare är så kallade kryofrysar, lågtemperaturfrysar som bland annat används för förvaring av vaccin.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.