Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att övergripande bedöma framtida personalbehov inom civilt försvar

Publicerad

Myndigheter, kommuner, regioner och näringslivsaktörer ansvarar för en stor del av samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap och krig. Tidigare har statliga myndigheter krigsplacerat sin personal, och kommuner och regioner har påbörjat det arbetet. Därför är det angeläget att nu påbörja ett arbete för att se över den framtida personalförsörjningen inom det civila försvaret.

Regeringen har idag gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att översiktligt bedöma och redovisa behovet av personalförstärkningar inom bevakningsansvariga myndigheter, kommuner, regioner och näringslivet för att nödvändig verksamhet ska kunna upprätthållas vid höjd beredskap och krig i enlighet med totalförsvarspropositionen som tagits fram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. MSB ska bedöma var det finns behov av särskilda åtgärder för att säkra personalbehoven inom de verksamhetsområden som är av central betydelse för att uppnå målet med det civila försvaret. I steget därefter avser regeringen att låta en utredning se över hur de identifierade behoven kan lösas. En utgångspunkt för bedömningen av personalbehoven kan bland annat vara de områden som regeringen pekar ut som särskilt viktiga i totalförsvarspropositionen. Dessa är ordning och säkerhet, skydd av civilbefolkningen, hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, energiförsörjning och elektroniska kommunikationer och post.

- Det är med höga ambitioner som arbetet med att återuppbygga det civila försvaret nu drivs. Regeringen utgår från att det skulle kunna uppstå situationer när den personal som finns tillgänglig inom det civila försvaret inte räcker till för att upprätthålla nödvändig verksamhet vid höjd beredskap och ytterst krig. Därför är det nödvändigt att MSB som ett första steg i arbetet får i uppdrag att göra en övergripande bedömning av det personalbehov som kan uppstå vid en sådan situation, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Vid genomförandet av uppdraget ska MSB samarbeta med Försvarsmakten, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk samt andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 29 april 2022.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.