Utökade möjligheter för deltagare i internationella elittävlingar att resa in i landet

Publicerad

Regerings­kansliet remitterar i dag ett förslag om ändring i det tillfälliga inrese­förbudet från tredje­land. Syftet med förslaget är att utöka möjlig­heterna för personer som ska delta i inter­natio­nella elit­tävlingar att resa in i Sverige.

Ett tillfälligt inrese­förbud från tredje­land (dvs. från andra länder än EES-länder eller Schweiz) har gällt sedan mars 2020. Inrese­förbudet, som är en gemen­sam åtgärd på EU-nivå för att hindra smitt­spridning, är redan i dag försett med ett undan­tag för personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbets­uppgifter vid inter­natio­nella elit­idrotts­tävlingar.

Promemoria: Ändring i det tillfälliga inreseförbudet från tredjeland

– Detta undantag är viktigt för att vi ska kunna öka möjlig­heterna att genom­föra inter­natio­nella elit­tävlingar i e-sport i Sverige, säger inrikes­­minister Mikael Damberg.

Det remit­terade förslaget innebär att undan­taget för inter­nationella elit­idrotts­tävlingar ska kunna tillämpas även inför andra liknande elit­tävlingar. Ändringen föreslås träda i kraft den 23 augusti 2021.

– Jag är glad att vi nu kan ta ytter­ligare steg för att möjlig­göra för inter­natio­nella e-sports­evene­mang även i pandemi­tider. Sverige har länge varit ett före­gångs­land inom e-sport, något vi fortsatt måste värna, säger kultur- och demokrati­minister Amanda Lind.

Remiss­instanserna har på sig till den 6 augusti att lämna syn­punkter på förslaget.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.