Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström deltar i seminarium om skolans demokratiuppdrag

Publicerad

I morgon, tisdag den 31 augusti, inledningstalar utbildningsminister Anna Ekström vid ett digitalt seminarium hos Forum för levande historia.

Tid:
Plats: Digitalt

Skolan har ett omfattande och viktigt demokratiskt uppdrag. Med anledning av firandet av demokratin 100 år gör Forum för levande historia på regeringens uppdrag en satsning för att nå ut med material om demokrati till klassrum runt om i landet. Inför Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, som äger rum den 13 oktober 2021, har myndigheten också haft i uppdrag att genomföra en nationell utbildningsinsats om Förintelsen, antisemitism, antiziganism och andra former av rasism.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet