Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Hans Dahlgren och Eva Nordmark i möte med franska kollegor om minimilöner

Publicerad

Idag måndagen den 23 augusti besöker Frankrikes arbetsmarknadsminister Élisabeth Borne och EU-minister Clément Beaune Stockholm. I samband med detta kommer de att träffa EU-minister Hans Dahlgren och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Syftet med dagens möten är att samtala om olika aktuella frågor med fokus på diskussionen i EU kring minimilöner.

Ytterligare punkter på agendan är det gemensamma arbetet inför Frankrikes och Sveriges kommande ordförandeskap i EU, det så kallade trio-programmet. Andra viktiga frågor är klimatet och efterlevnaden av rättsstatens principer bland EU:s medlemsländer, inklusive mänskliga rättigheter för hbtqi-personer. Även ”job training”, inklusive partsöverenskommelsen, och offentligt stöd till arbetslösa är ämnen som kommer att diskuteras.

Efter mötet finns tid för enskilda intervjuer samt fotografering med både de svenska och franska statsråden.

Tid: 23 augusti 2021 kl. 16.00 (insläpp från kl.15.50)
Plats: Villa Bonnier, Laboratoriegatan 14, Stockholm

Obligatorisk föranmälan senast måndag den 23 augusti klockan 14.30 via mejl till presskommunikatör Ulrika Langels, se presskontakt. Ange namn, redaktion, mobilnummer och bifoga en bild på din presslegitimation.

Presskontakt

Ulrika Langels
Presskommunikatör Regeringskansliet
Telefon 08-405 91 82
Mobil 072-210 13 89
e-post till Ulrika Langels
Tove Kullenberg
Tf pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Max Ney
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00