Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Klargörande av myndigheternas pågående arbete

Publicerad

Med anledning av den nu aktuella och försämrade säkerhetsutvecklingen i Afghanistan har Försvarsdepartement på tjänstemannanivå haft en dialog med Försvarsmakten. Vi vet också att ett arbete har inletts mellan Migrationsverket och Försvarsmakten.

Vid dialogen har Försvarsdepartementet fått information om att Försvarsmakten är beredd att stödja andra myndigheter och nationer om så begärs. Mot den bakgrunden har Försvarsmakten påbörjat ett arbete med en inventering av tidigare lokalanställda. Om behov föreligger är Försvarsmakten beredd att delge det kommande resultatet av inventeringen till berörda myndigheter. Regeringen följer arbetet noga.

Presskontakt

Samuel Guron
T.f. pressekreterare hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00