Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Morgan Johansson deltar i extrainsatt möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Publicerad

I dag deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett extrainsatt möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF), detta med anledning av situationen i Afghanistan.

Ministrarna ska på mötet i Bryssel diskutera prioriterade åtgärder på migrations- och säkerhetsområdet med anledning av den senaste tidens händelseutveckling i Afghanistan. Bland annat handlar det om utökat stöd till stora värdländer för flyktingar i Afghanistans närområde och till internationella organisationer.

Under mötet kommer även möjligheten att utöka antalet vidarebosättningsplatser till EU diskuteras. Vidarebosättningsplatser är ett sätt att visa solidaritet och är en säker och laglig väg in i EU för personer i behov av internationellt skydd. På dagordningen står också att diskutera vikten av samarbete för att skydda EU:s medborgare mot eventuella säkerhetshot.

Ett gemensamt uttalande om situationen i Afghanistan väntas efter mötet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh