Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ledamöter i styrelsen för Exportkreditnämnden

Publicerad

Regeringen har beslutat att utse Carina Lundberg Markow, Anna Lundmark Lundbergh och Dag Juhlin-Dannfelt som nya ledamöter i Exportkreditnämndens (EKN) styrelse för det kommande året (1 september 2021 – 31 augusti 2022).

Anna Lundmark Lundbergh arbetar idag som vd för Almi Företagspartner i Värmland. Carina Lundberg Markow var tills nyligen chefsstrateg inom ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksam. Dag Juhlin-Dannfelt är tillträdande chef på Enheten för främjande och hållbart företagande på Utrikesdepartementet.

− Jag är glad över att kunna presentera de nya ledamöterna i EKN:s styrelse. Med den samlade kompetens som redan finns i styrelsen blir de nya ledamöterna ett viktigt tillskott med sina kunskaper och erfarenheter, inte minst inom hållbarhet och villkoren för små- och medelstora företag, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Ledamöterna i EKN:s styrelse från den 1 september:

·        Generaldirektör Sven-Eric Söder, styrelsens ordförande

·        Tidigare chefsstrateg Carina Lundberg Markow

·        Verkställande direktör Anna Lundmark Lundbergh

·        Departementsråd Dag Juhlin-Dannfelt

·        Budgetchef Åke Nordlander

·        Utredningschef Stefan Sjöquist

·        Tidigare Senior Vice President Jan Wäreby

·        Tidigare verkställande direktör Peter Yngwe

Även EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko ingår i styrelsen.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00