Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya ledamöter i vetenskapliga rådet vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Publicerad

Regeringen har utsett ledamöter till det vetenskapliga rådet vars uppgift är att bistå myndighetens verksamhet i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet, under perioden 19 augusti 2021 till och med den 19 augusti 2023.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i det vetenskapliga rådet vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar från och med den 19 augusti 2021 till och med den 19 augusti 2023.

  • Professor Martin Andersson Blekinge tekniska högskola
  • Professor emeritus Harry Flam Stockholms universitet
  • Professor Åse Gornitzka, Professor Universitetet i Oslo
  • Professor emerita Ing-Marie Gren Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Professor emeritus Lars Hultkrantz Professor Örebro universitet

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord