Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Projektet Keychange beviljas stöd av regeringen

Publicerad

Regeringen har idag, 19 augusti, beviljat Musikcentrum Öst 150 000 kronor i bidrag till projektet Keychange.

Bidraget ska användas för medfinansiering till projektet Keychange som arbetar för jämställdhet i musiklivet. Keychange har det övergripande syftet att skapa en jämställd musikindustri. Detta sker bl.a. genom utbildning, finansiellt stöd, forskning och informationsspridning. Musikcentrum Öst driver projektet tillsammans med Reeperbahn Festival och PRS Foundation.

- Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet är en oerhört viktig fråga för mig som minister. Därför känns det roligt att kunna stödja arbetet för jämställdhet på det här sättet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 58 40
e-post till Elina Jansson