Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utser ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Anders Alenskär till generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Anders Alenskär tillträder sin tjänst den 1 november och kommer närmast från en tjänst som lagman vid Lycksele tingsrätt.

Brottsoffermyndigheten har till uppgift att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen. I myndighetens uppdrag ingår att vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor. I myndighetens övergripande roll att uppmärksamma och synliggöra brottsofferfrågor ingår dessutom att genom utåtriktad verksamhet verka för att myndigheter, andra aktörer och allmänheten får ökad kunskap om brottsofferfrågor.

– Med sin gedigna bakgrund i olika delar av domstolsväsendet har Anders Alenskär stor erfarenhet av brottsofferfrågor på olika sätt. Han kommer att göra ett bra jobb med att leda myndigheten och utveckla de så viktiga brottsofferfrågorna, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Tf pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio