Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Stärkt informationsutbyte för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utreds

Publicerad

För att stärka regeringens arbete med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdsystemen, bidragsbrott och arbetslivskriminalitet ska Finansdepartementet utvärdera möjligheten till stärkt informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor.

Ladda ner:

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen innebär att skattemedel hamnar fel och urholkar förtroendet för välfärdssystemen. Även fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet är ett allvarligt problem. Ett stärkt informationsutbyte kan vara ett viktigt verktyg i arbetet mot dessa problem. Därför tillsätts en bokstavsutredning där Kerstin Bynander, stf. chefsjurist vid Försvarsmakten, får i uppdrag att biträda Finansdepartementet med att undersöka om de existerande möjligheterna till informationsutbyte tillämpas på ett effektivt sätt och om det finns behov av utökade möjligheter till informationsutbyte.

- Välfärdens pengar ska inte gå till fuskare och kriminella. Genom att förstärka myndigheternas informationsutbyte kan vi ta ytterligare steg för att stoppa felaktiga utbetalningar och arbetslivskriminalitet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Uppdraget innebär bland annat att:

  • sammanställa de förslag som tidigare lämnats av myndigheter och utredningar gällande behovet av informationsutbyte samt kartlägga vilka uppgifter som behövs för att säkerställa korrekta beslutsunderlag för utbetalningar från välfärdssystemen
  • analysera berörda myndigheters behov av informationsutbyte för att kunna samverka och kontrollera arbetsplatser mer effektivt i syfte att motverka fusk, regelöverträdelser och arbetslivskriminalitet
  • göra en översyn av de regler som styr berörda myndigheters, kommuners och arbetslöshetskassors informationsutbyte och bedöma om, och i så fall hur, informationsutbyte kan utökas och effektiviseras inom ramen för det befintliga regelverket
  • bedöma om det finns behov av ändrade regler, avseende t.ex. sekretess eller behandling av personuppgifter, samtidigt som behovet av skydd för den enskildes personliga integritet beaktas, och i så fall föreslå nödvändiga författningsändringar

De delar av uppdraget som berör sammanställning, kartläggning och översyn ska redovisas senast den 31 januari 2022. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 30 juni 2022.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Samlad information om regeringens arbete mot välfärdsbrottslighet

Regeringen har föreslagit och genomfört flera lagskärpningar och rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg för att motverka felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen.

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.