Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning om förutsättningarna för kollektivavtalad a-kassa

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning om förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Utredningen ska kartlägga, analysera och redovisa förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring.

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet har tillsammans lämnat ett förslag om att utreda förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Förslaget är en del av partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd. Mot bakgrund av parternas förslag ser regeringen ett behov av att utreda förutsättningarna samt för- och nackdelar med ett sådant förslag.

Regeringen har nu beslutat om att tillsätta en utredning som ska kartlägga, analysera och redovisa förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring.

Utredaren ska bland annat:

  • kartlägga och analysera vilka skäl som ligger till grund för parternas förslag om att utreda förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring och kartlägga och redovisa vilka centrala, rättsliga och andra, frågeställningar och avvägningar som uppkommer med anledning av parternas förslag.
  • utifrån redovisad kartläggning analysera och bedöma förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring.

Uppdraget enligt första punkten ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 augusti 2023. Slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 15 december 2024. Regeringen kommer senare att utse en särskild utredare.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00