Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde besöker Köpenhamn 16-17 augusti

Publicerad

Ann Linde reser till Köpenhamn för att invigningstala på konferensen om mänskliga rättigheter i anslutning till WorldPride & EuroGames, samt ha överläggningar med Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod.

Konferensen syftar till att öka synligheten och medvetenheten om hbtqi-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter globalt.

Utrikesminister Ann Linde deltar under invigningen av konferensen för att framföra Sveriges glasklara hållning om att alla fullt ut ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

- Hbtqi-personer utsätts för kränkningar och övergrepp i alla delar av världen, bland annat genom diskriminering, våld och hot om våld. Detta är oacceptabelt. Sverige är, och fortsätter vara, en stark röst och aktör för hbtqi-personers fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter, globalt liksom i EU och närområdet, säger utrikesminister Ann Linde.

Bland invigningstalarna finns även Kronprinsessan Mary av Danmark, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet och Norges kulturminister, Abid Raja. Därtill medverkar människorättsförsvarare och representanter från det civila samhället. Utrikesministern kommer också att besöka chefen för FNs byrå för  sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR).

Mötet med utrikesminister Jeppe Kofod kommer att avhandla aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, såsom utvecklingen i Afghanistan, Sahel, Sveriges ordförandeskap i OSSE och nordiskt samarbete.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske