Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Vägen mot fossiloberoende jordbruk – betänkande överlämnades idag

Publicerad

Den 30 juli 2021 publicerades betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk och idag, den 19 augusti, mottogs det av regeringen. Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag som bidrar till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, en förbättrad drivmedels- och livsmedelsberedskap, samt att nå uppsatta klimatmål.

– Det är viktigt att jordbruket precis som alla andra sektorer gör vad det kan för att minska användningen av fossila insatsvaror och att jordbruket får rätt förutsättningar för att ställa om till en hållbar och konkurrenskraftig produktion. Betänkandet är en viktig del i det arbetet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Betänkandet innehåller flera konkreta förslag:

  • Utredningen förslår att ett jordbruksavdrag införs. Avdraget ska baseras på företagens intäkter och ska omfatta företag inom jord-, skogs- och vattenbruk.
  • Utredningen föreslår att återbetalning av dieselskatt fasas ut. Den återbetalning som finns för jord-, skogs- och vattenbruket ska stegvis fasas ut till 2030.
  • Utredningen föreslår att Jordbruksverkets instruktion förtydligas.
  • Utredningen föreslår att den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin kompletteras med ett antal nya indikatorer.
  • Utredningen föreslår att en biopremie för rena biodrivmedel införs.
  • Utredningen föreslår att den befintliga klimatpremien utvidgas till att omfatta arbetsmaskiner som drivs av biogas och bioetanol.
  • Utredningen föreslår att gödselgasstödet och biogasstödet utökas och förlängs.

Näringsdepartementet kommer nu att bereda betänkandet på sedvanligt sätt och remittering av betänkandet sker inom kort.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord