Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

10 miljoner i förstärkning inför förtydligat demokrativillkor

Publicerad

Regeringen föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor förstärks med 7 miljoner kronor för arbete med bidragshantering bl.a. mot bakgrund av införandet av ett nytt demokrativillkor. Regeringen föreslår även att Myndigheten för stöd till trossamfund förstärks med 3 miljoner kronor för bl.a. arbetet med ett nytt demokrativillkor. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Bakgrunden till föreslagna förstärkningar är att regeringen avser att återkomma med förslag om en reformering av lagstiftningen angående det statliga stödet till trossamfunden och övriga civilsamhället, bland annat med ett förtydligat demokrativillkor. Den nya lagstiftningen kommer att leda till en ökad arbetsbelastning för såväl Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) när det gäller information, stödgivning och uppföljning kopplat till statsbidrag.

- Offentliga bidrag ska inte gå till verksamheter som inte är förenliga med samhällets grundläggande värderingar. Nu får myndigheterna bättre möjligheter att säkerställa det. Ett nytt och tydligare demokrativillkor kommer presenteras under våren.  Rättssäkerhet och långsiktighet är viktigt för det breda civilsamhället. Varken odemokratiska aktörer eller otydliga regler ska stå i vägen för civilsamhällets viktiga roll i demokratin, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Förstärkningarna föreslås gälla från och med 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.