Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Beslut om elledning mellan Ekhyddan och Hemsjö

Publicerad

Regeringen har fattat beslut i två ärenden om tillstånd för Svenska kraftnät att bygga och driva en 420 kilovolts elledning mellan Ekhyddan i Kalmar län och Hemsjö i Blekinge län. I det ena ärendet meddelar regeringen tillstånd och i det andra att lämna tillbaka ärendet till Energimarknadsinspektionen för ny prövning.

Det ena ärendet gäller sträckningen Nybro till Hemsjö, där regeringen har beslutat att meddela tillstånd för en luftledning i den sträckning som Svenska kraftnät ansökt om. Regeringen lämnar tillbaka ärendet till Energimarknadsinspektionen för att besluta om villkor för att bygga och underhålla ledningen.

Det andra ärendet gäller sträckningen Ekhyddan till Nybro, där regeringen har beslutat att lämna tillbaka ärendet till Energimarknadsinspektionen för ny prövning. Anledningen är att Svenska kraftnät behöver komplettera påverkan på arter och habitat. Enn sådan komplettering bör inte göras hos regeringen som överinstans.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Bakgrund

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd (s.k. nätkoncession) att bygga och driva en 420 kilovolts elledning mellan Ekhyddan och Nybro i Kalmar län och vidare från Nybro till Hemsjö i Blekinge län. Ledningen ska kopplas till en befintlig utlandsförbindelse från Nybro till Litauen och avlasta och förstärka transmissionsnätet i regionen.

Energimarknadsinspektionen beslutade den 5 september 2019 att avslå Svenska kraftnäts ansökan. Svenska kraftnät överklagade beslutet till regeringen som i dag 16 september 2021 har fattat beslut i ärendena.