Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Bidrag till a-kassorna för att motverka felaktiga utbetalningar

Publicerad

Regeringen vill stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen har nu beslutat hur bidrag till a-kassorna för att stärka kontrollarbetet ska fördelas.

I budgetpropositionen för 2021 tillfördes totalt 25 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen och a-kassorna för att tillsammans med IAF och Ekonomistyrningsverket, stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Detta ingick i en större satsning om totalt 47 miljoner kronor för att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetsmarknadspolitiken.

I juni 2021 gav regeringen Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i uppdrag att ge förslag till hur sammanlagt 10 miljoner kronor som ska användas för att stärka kontrollarbetet ska fördelas mellan a-kassorna.

Regeringen har nu beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att betala ut bidrag till a-kassorna i enlighet med IAF:s förslag.

IAFs förslag till fördelning:

A-kassa Summa
Unionens a-kassa 1 171 119 kr
Kommunals a-kassa 1 125 268 kr
Alfa-kassan 804 381 kr
Hotell- och restauranganställdas a-kassa 587 874 kr
Akademikernas a-kassa 569 667 kr
Handelsanställdas a-kassa 483 585 kr
IF Metalls a-kassa 451 535 kr
Transports a-kassa 368 281 kr
Byggnads a-kassa 360 012 kr
Fastighets a-kassa 357 486 kr
GS a-kassa 315 476 kr
Småföretagarnas a-kassa 308 552 kr
Livsmedelsarbetarnas a-kassa 301 267 kr
Finans- och försäkringsbranschens a-kassa 277 124 kr
A-kassan för service och kommunikation 271 889 kr
Elektrikernas a-kassa 271 684 kr
Sveriges arbetares a-kassa 266 560 kr
Journalisternas a-kassa 265 941 kr
A-kassan Vision 265 878 kr
Säljarnas a-kassa 265 223 kr
Pappers a-kassa 258 550 kr
Lärarnas a-kassa 239 031 kr
Ledarnas a-kassa 213 041 kr
STs a-kassa 198 285 kr
Hamnarbetarnas a-kassa 2 291 kr
Totalt 10 000 000 kr

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00