Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Brunnsviks folkhögskola får medel för konstnärlig högskoleutbildning i musik

Publicerad

Brunnsviks folkhögskola i Borlänge fick under förra året examenstillstånd för konstnärlig utbildning i musik med inriktning mot musikskapande. Genom att lokalisera en konstnärlig högskoleutbildning till Brunnsviks folkhögskola kan nya grupper av studenter få upp ögonen för högre utbildning. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att Brunnsviks folkhögskola tillförs 3,5 miljoner kronor 2022 för inrättandet av konstnärlig högskoleutbildning i musik.

Den nya enskilda utbildningsanordnaren Brunnsviks folkhögskola fick den 5 mars 2020 examenstillstånd för konstnärlig utbildning i musik med inriktning mot musikskapande. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och bedöms kunna leda till breddad rekrytering till konstnärliga utbildningar. För att ge förutsättningar för detta bör medel skjutas till för utbildningen. Regeringen föreslår att 3,5 miljoner kronor tillförs 2022 och beräknar att totalt 7,3 miljoner kronor tillförs årligen från 2023. Detta beräknas motsvara cirka 15 utbildningsplatser 2022 och 30 utbildningsplatser från 2023.

Brunnsviks folkhögskola får genom ett regeringsbeslut tillstånd att utfärda en högskolexamen vilket betyder att Brunnsvik får status som en enskild utbildningsanordnare med rätt att ge högskoleutbildning i musik, inriktning mot musikskapande. I övrigt kommer Brunnsviks folkhögskola fortsättningsvis att vara en folkhögskola som bedriver folkhögskoleutbildning.

Brunnsviks folkhögskola har sin bas i Borlänge med filialer i Gävle och på Gamla Brunnsvik utanför Ludvika. På Gamla Brunnsvik finns även Brunnsviks bokstuga, Sveriges största folkhögskolebibliotek.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.