Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fem miljoner till det samnordiska språksamarbetet Sámi Giellagáldu

Publicerad

Regeringen föreslår fem miljoner kronor i förstärkning till svenska Sametinget för att säkerställa Sveriges engagemang i det samnordiska språksamarbetet Sámi Giellagáldu. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

- Det samiska språkliga samarbetet Sámi Giellagáldu har stor betydelse för bevarandet av de samiska språken. Språken är en viktig del av urfolkets kultur, identitet, uttryck och arv. Jag är glad att regeringen nu går fram med den här satsningen för att säkerställa Sveriges engagemang i det samnordiska språksamarbetet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Det samiska språkliga samarbetet Sámi Giellagáldu som etablerats av sametingen i Norge, Finland och Sverige har stor betydelse för bevarande av de samiska språken och en fortsatt harmoniserad språkutveckling över landgränserna.

Förstärkningen föreslås träda i kraft 2022 och omfattar åren till och med 2024.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.