Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Flera satsningar för en giftfri miljö i budgetpropositionen

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 en förlängning av Kemikalieinspektionens arbete för giftfri miljö och flera åtgärder för att minska spridningen av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS.

− Giftiga ämnen återfinns överallt i vår vardag, och spridningen av dem drabbar såväl människors hälsa som naturen. Nu förlänger vi flera insatser för en giftfri miljö och tar krafttag för att minska spridningen av PFAS, säger miljö- och klimatminister Per Bolund

Att minska förekomsten av farliga kemikalier i vår vardag är en högt prioriterad fråga för regeringen. Eftersom kemikalier sprids både via luft, vatten och produkter behöver arbetet ske systematiskt och på alla nivåer. Den ökande e-handeln ger nya utmaningar vad gäller kontrollen av kemikalier i varor. För att säkerställa en fortsatt hög ambition inom kemikalieområdet både nationellt, inom EU och globalt föreslår regeringen att Kemikalieinspektionen får ett tillskott på 25 miljoner kronor per år 2023 och 2024.

EU:s nya marknadskontrollförordning innebär en mer enhetlig och stärkt marknadskontroll inom unionen. Regeringen avser att göra Kemikalieinspektionen till ansvarig myndighet för marknadskontroll inom kemikalieområdet. För detta arbete föreslår regeringen att Kemikalieinspektionens anslag stärks med 15 miljoner kronor år 2022. Regeringen avser att återkomma med en proposition om marknadskontroll.

Minskad spridning av PFAS

Regeringen ser allvarligt på spridningen av högfluorerande ämnen, så kallade PFAS, i miljön. PFAS är en grupp mycket svårnedbrytbara ämnen som kan spridas långa vägar och till slut hamnar i vår mat och i vårt dricksvatten. Att höga halter av PFAS hittas i mark och vatten i flera svenska kommuner är oroande, särskilt när det leder till förorening av dricksvattentäkter. Regeringen föreslår nu en satsning med flera åtgärder för att minska spridningen av PFAS om totalt 25 miljoner kronor år 2022. Regeringen vill genom satsningen öka åtgärdstakten för sanering av områden som förorenats av PFAS, stödja teknikutveckling och få tillstånd mer forskning på området för att fylla de kunskapsluckor som fortsatt finns.

Sanering av förorenade områden

Det finns fler än 1 100 förorenade områden i Sverige som utgör en mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Regeringen vill att fler av de mest förorenade områdena ska åtgärdas. I budgetpropositionen för 2021 genomförde regeringen en stor ökning av saneringsanslaget för att åtgärda de mest förorenade områdena på land, samt i hav och vatten. Till följd av den globala covid-19-pandemin har dock flera projekt blivit försenade, vilket resulterat i att medlen inte har kunnat användas som tänkt. Regeringen föreslår därför en senareläggning av delar av ökningen för 2021 till 2022 genom att öka anslaget 2022 med 150 miljoner.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.