Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag att öka flexibiliteten och korta handläggningstiderna i allmän domstol

Publicerad

I dag har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som inne­bär att fler mål i domstol ska kunna avgöras utan huvud­förhand­ling. Förhopp­ningen är att förslagen ska leda till en snab­bare lag­föring och ökad effektivitet i de allmänna domstolarna.

I propositionen föreslås att de allmänna domstolarna ska få ökade möjligheter att anpassa handläggningen utifrån vad som är lämpligt i varje enskilt fall. Detta genom att fler brottmål i tingsrätt och tvistemål i hovrätt ska kunna avgöras genom skriftlig handläggning, det vill säga utan huvudförhandling.

När fler mål kan avgöras på handlingarna blir handläggningen dessutom mindre sårbar om någon inblandad i målet exempelvis får förhinder, detta eftersom avgörandet inte behöver ske på en bestämd tidpunkt.

– Med det här förslaget får domstolarna bättre verktyg och ökad flexibilitet att möta en ökad måltillströmning. Det innebär att det frigörs tid att lägga på de mer komplexa målen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00