Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förslag om klimatdeklarationer för flygresor

Publicerad

En promemoria med förslag om krav på klimatdeklaration i samband med försäljning av flygresor har i dag skickats ut på remiss. Förslaget syftar till att minska klimatpåverkan genom att synliggöra flygresornas påverkan på klimatet.

- Jag vill att det ska vara enkelt för resenärer att göra bra och smarta klimatval och därför går vi nu fram med klimatdeklarationer för flygresor.  På så vis synliggör vi flygets klimatpåverkan, premierar de flygbolag som tar ett större klimatansvar och påskyndar omställningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I promemorian lämnas förslag till en ny lag och en ny förordning om klimatdeklarationer. Transportörer ska i samband med försäljning av och erbjudanden om en resa lämna en klimatdeklaration. Inledningsvis kommer kravet på klimatdeklarationer endast att gälla resor med flyg.

Den nya lagen och förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Sista dagen att svara på remissen är den 4 november 2021.

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00