Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag på system för belöning av förtjänstfulla insatser

Publicerad

I dag har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tagit emot den parlamentariskt sammansatta Förtjänstutredningens betänkande med förslag om att ett modernt och centralt system för belöningar inrättas för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser. Systemet föreslås omfatta både det statliga ordensväsendet och regeringens utmärkelser.

Ladda ner:

En förtjänstfull insats är enligt Förtjänstutredningen en insats som har stor betydelse för samhället och som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där personen verkar. I betänkandet föreslår utredningen en ny förordning med en gemensam utgångspunkt för vilka insatser som ska komma ifråga för en av landets främsta utmärkelser.

Det moderna belöningssystemet ska lyfta fram de insatser som är värda att belönas oavsett en persons ställning i samhället och oavsett var inom samhället insatsen har utförts. För att öka möjligheten att identifiera belöningsvärda insatser bör nomineringar från alla delar av samhället välkomnas. En nyhet i förhållande till dagens ordning är att svenska medborgare ska kunna tilldelas ordnar inom det statliga ordensväsendet. Utredningen anser även att regeringens utmärkelser bör användas i ökad utsträckning.

Kommittén föreslår ett självständigt råd som granskar inkomna nomineringar inom ordensväsendet och lämnar yttrande till regeringen över insatserna som bör belönas.

Vidare föreslår kommittén att dagen för val till Europarlamentet införs som ny allmän flaggdag. Kommittén föreslår även att de tre flaggdagarna för de kungliga namnsdagarna samt flaggdagen för drottningens födelsedag utgår vid nästa tronskifte.

Kommittén välkomnar Riksmarskalksämbetets åtagande om en ökad öppenhet i Kungliga Hovstatens årsredovisning eftersom det kommer att tydliggöra hur statschefen fördelar anslaget till medlemmar av den kungliga familjen som utfört officiella uppdrag.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh