Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fortsatta informationsinsatser om samtyckeslagstiftningen

Publicerad

Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att genomföra fortsatta informationssatsningar om samtyckeslagstiftningen. Det är en del av regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Inom ramen för det tidigare sexualbrottsuppdraget har Brottsoffermyndigheten tagit fram informations- och utbildningsmaterial om samtyckeslagstiftningen.  

Regeringens uppdrag innebär nu att myndigheten ska fortsätta att sprida information om samtyckeslagstiftningen som ska riktas mot både unga och yrkesverksamma.

–  Samtyckeslagen innebar ett genombrott när den kom 2018. Det blev tydligt att sex ska bygga på frivillighet, annars är det ett övergrepp, och det satte en viktig norm. Men för att lagstiftningen ska få genomslag så måste också alla känna till den. Vi har en samtyckeslag, men nu måste vi också grundlägga en samtyckeskultur, och påverka attityderna på djupet. Den fortsatta informationsinsatsen ska bidra till det, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Brottsoffermyndigheten får också i uppdrag av regeringen att genomföra en informationsinsats mot näthat. Syftet med insatsen är att förebygga och motverka näthat i det demokratiska samtalet och bidra till stöd för de som riskerar att utsättas.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regleringsbrev hos Ekonomistyrningsverket (ESV)

Statsliggaren är en sammanställning av samtliga myndigheters regleringsbrev och publiceras av ESV. Regleringsbreven uppdateras löpande under året.