Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Informationscentrum med fokus på energieffektiviserande renovering inrättas på Boverket

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering. Syftet är att främja energieffektivisering vid renovering och förvaltning i det befintliga byggnadsbeståndet. Arbetet ska ske i nära samråd med Statens energimyndighet samt med andra berörda aktörer.

Informationen ska anpassas efter olika byggnadskategorier och riktas till olika typer av fastighetsägare. Informationscentrumet förväntas förbättra förutsättningarna för fler renoveringsåtgärder som leder till effektivare energianvändning, minskad klimatpåverkan, ökad robusthet för klimatförändringar och bidra till uppfyllandet av EU-direktiv gällande byggnaders energiprestanda och energieffektivitet.

Den 1 oktober 2021 träder förordningen om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus i kraft. Syftet med stödet är att förbättra byggnadernas energiprestanda genom att förbättra lönsamheten och främja kostnadseffektiva åtgärder vid genomförandet av energieffektiviserande renoveringar. Tillsammans kommer stödet för energieffektivisering och informationscentrums verksamhet kunna bidra till fler energieffektiva renoveringar.

Artikel: Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus blir sökbart 1 oktober 2021

För arbetet med informationscentrumet får Boverket använda 10 000 000 kronor årligen.

Mer om informationscentrum

Uppdraget är en fortsättning på ett tidigare externt upphandlat informationscentrum för hållbart byggande. År 2020 bedömde regeringen att uppdraget borde bedrivas med en mer långsiktig inriktning och att en annan organisationsform därför var önskvärd. Boverket bedömdes ha bäst förutsättningar att tilldelas huvudansvaret för informationscentrum.

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.