Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen vill tidigarelägga infrastruktursatsningar i norr

Publicerad

Med anledning av de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten uppdrar regeringen åt Trafikverket att utreda förutsättningarna för att tidigarelägga redan beslutade infrastrukturinvesteringar. Trafikverket ska också utreda eventuella brister och flaskhalsar i infrastrukturen som kan uppkomma med anledning av de omfattande etableringarna som nu pågår och planeras.

– Vi måste öka tempot för att möta de stora industriinvesteringarna i norra Sverige. Att tidigarelägga infrastruktursatsningar är smart jobbpolitik och kan vara en viktig del i att snabbare nå målet att bli världens första fossilfria välfärdsland, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 22 november 2021.

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00