Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kompetensförsörjningen inom primärvården ska stärkas

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet, ta fram förslag som syftar till att stärka medarbetarna och säkra kompetensförsörjningen inom primärvården.

– Regeringen vill att det ska bli lättare att få tid på vårdcentralerna, säkra rätten till fast läkare och stärka tillgången till läkare och sjuksköterskor i äldreomsorgen. Därför behöver tillgången på personal med rätt kompetens i primärvården stärkas. Regeringen tar nu ett nationellt initiativ för detta genom ett uppdrag till Socialstyrelsen och det Nationella vårdkompetensrådet, säger socialminister Lena Hallengren.

I dag råder brist på läkare som är specialister i allmänmedicin, den läkarspecialitet som normalt arbetar på vård- och hälsocentraler, inom hemsjukvården och på äldreboenden. Socialstyrelsen och Vårdkompetensrådet ska därför tillsammans redovisa ett planeringsunderlag och ta fram rekommendationer för hur många specialistjänstgöringsplatser (ST) i allmänmedicin som behövs i varje region. Syftet är att bidra till att långsiktigt säkra tillgången på specialister i allmänmedicin. Det är regionerna som tillsätter ST.

I underlaget och rekommendationerna ska Socialstyrelsen bland annat svara på hur många ST-tjänster inom allmänmedicin det finns att tillgå i dagsläget och hur stor efterfrågan är, hur många specialistläkare inom allmänmedicin det finns att tillgå i dagsläget och hur stor efterfrågan är.

Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet ska även ge förslag på riktade nationella insatser och insatser som regioner och andra aktörer kan vidta för att säkra kompetensförsörjningen. Det handlar om vilka insatser som kan användas för att utveckla, motivera och behålla de medarbetare som redan arbetar inom primärvården. I uppdraget ingår att ge förslag på hur primärvården kan medverka i högskoleutbildning av framtida medarbetare och i forskning, hur primärvården kan locka till sig nya medarbetare och främja rekrytering i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden.

I genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet samverka med bland annat Universitetskanslersämbetet, universitet och högskolor samt föra en dialog med organisationer som företräder professionerna och andra berörda aktörer.

Socialstyrelsen får 1,5 miljoner kronor för uppdraget och ska slutredovisa uppdraget senast den 30 november 2022.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot