Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Medaljen Illis quorum meruere labores till tre personer inom kultur- och demokratiområdet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att tilldela Stéphane Bruchfeld, Fred Taikon och Cristina Caprioli medaljen Illis quorum meruere labores. Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det".

Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål och finns i guld och av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken. Medaljutdelning sker vid senare tillfälle under hösten.

Stéphane Bruchfeld
Regeringen har beslutat att tilldela Stéphane Bruchfeld Illis quorum meruere labores i 8:e storleken för hans omfattande arbete med att forska, folkbilda och informera om Förintelsen och nazismens brott.

Stéphane Bruchfeld, som är idéhistoriker, skrev tillsammans med historikern Paul A. Levine boken ”…om detta må ni berätta…: En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945”. Boken beställdes av Sveriges regering, ingick i den statliga informationssatsningen Levande historia och utgavs av Regeringskansliet 1998. Boken har spridits gratis i mer än en och en halv miljon exemplar till familjer i Sverige med barn i grundskolan och till dem som beställt den från Forum för levande historia. Den har översatts till arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, finska, persiska, spanska och turkiska.

Fred Taikon
Regeringen har beslutat att tilldela Fred Taikon Illis quorum meruere labores i 8:e storleken för hans mångåriga arbete med att informera om frågor kopplade till Förintelsen, särskilt det romska folkmordet, och för sitt arbete med att uppmärksamma romsk kultur i Sverige.

Fred Taikon är författare, förläggare och arbetar för romernas sak med fokus på språk och kultur. Han har under en längre tid arbetat aktivt med att lyfta frågor kopplade till Förintelsen och särskilt det romska folkmordet. Han startade 1998 kulturföreningen och tidskriften É Romani Glinda (Den romska spegeln). Sedan 2011 driver kulturföreningen även bokförlaget É Romani Glinda förlag.

Cristina Caprioli
Cristina Caprioli tilldelas Illis quorum meruere labores i 8:e storleken för hennes omfattande och betydelsefulla arbete som dansare och koreograf samt framstående insatser inom såväl det svenska som det internationella dansområdet.

Cristina Caprioli är en av Sveriges främsta koreografer och sedan 2008 även professor i koreografisk komposition vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm. Caprioli har utbildat sig i dans i Sverige och USA. Under mitten av 1990-talet började hon koreografera. 1998 grundade hon föreningen CCAP, inom vilken hon sedan dess har producerat mer än 30 verk. Utöver sitt konstnärskap har hon också generöst och nyfiket banat väg för andra samt skapat intresse för och kunskap kring danskonsten, genom att initiera festivaler, interdisciplinära forskningsprojekt och symposium. Capriolis konstnärskap har alltid befunnit sig i fältet mellan konsten och forskningen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.