Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh besöker bokmässan i Göteborg

Publicerad

Idag och imorgon besöker statsrådet Per Olsson Fridh bokmässan i Göteborg. Fokus för hans besök är demokrati, yttrandefrihet och journalisters förutsättningar att verka globalt. Per Olsson Fridh kommer bland annat att inledningstala på globala torget, samt delta i möten med civilsamhälleaktörer, författare och andra kulturutövare.

Sverige har ett omfattande stöd till kulturell och konstnärlig frihet som är en viktig del i regeringens demokratisatsning. På flera platser i världen krymper det demokratiska utrymmet och styren blir allt mer repressiva. Detta är en situation som har förvärrats under COVID-19-pandemin och är nu ett snabbt växande hot mot det fria ordet. Kulturutövare och aktivister likväl som journalister tystas genom hot, trakasserier och våld. Sammantaget leder detta till att människors fri- och rättigheter inskränks och försvårar för det civila samhället att verka. Kvinnliga kulturutövare är särskilt utsatta.

Under bokmässan kommer Per Olsson Fridh att träffa civilsamhällesaktörer, författare och andra aktörer som alla jobbar för kulturens rättigheter och fortlevnad.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.