Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Möte om förutsättningar inför återgång till arbetsplatser

Publicerad

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och civilminister Lena Micko träffar idag arbetsmarknadens parter och myndigheter för att diskutera förutsättningar inför en återgång till arbetsplatser.

– Under pandemin har fack och arbetsgivare tagit ett stort ansvar för att minska smittspridningen på arbetsplatserna. Pandemin är inte över och Folkhälsomyndigheten rekommendation om att så många som möjligt ska arbeta hemifrån kvarstår. Samtidigt behöver vi förbereda för att allt fler, helt eller delvis, kommer att återvända till arbetsplatsen. Därför är det angeläget att träffa arbetsmarknadens parter och myndigheter för att dela lägesbilder och diskutera vilka åtgärder som kan vara aktuella framöver, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Arbetsmarknadens parter och Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap är inbjudna för att prata om situationen framåt på arbetsmarknaden, inför en eventuell återgång till arbetsplatser och förutsättningarna för fortsatt arbete på distans. Syftet med mötet är att dela lägesbilder, ta del av hur parterna och myndigheter bedömer situationen framöver och diskutera aktuella frågor.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.