Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Myndighetsuppdrag för att främja sociala hänsyn i bygg- och anläggningssektorn

Publicerad

Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att utveckla och informera om stöd för att främja jämställdhet och icke-diskriminering vid offentliga upphandlingar inom bygg- och anläggningssektorn.

– Företag som redan i dag arbetar för jämställdhet, icke-diskriminering och som erbjuder bra villkor ska inte missgynnas i konkurrensen om offentliga uppdrag jämfört med företag som väljer att ta kortsiktiga genvägar på arbetstagarnas bekostnad. Med tydligare kravställning vid upphandlingar kommer arbetsförhållandena i branschen kunna förbättras, säger bostadsminister Märta Stenevi.

I syfte att öka användningen av arbetsrättsliga villkor vid upphandling mot sektorn ska också en kompetenshöjande insats genomföras. Genom att det ställs krav om sociala hänsyn ges företag i branschen incitament att värna mer om en inkluderande arbetsmiljö.  

Krav som syftar till att skapa en inkluderande arbetsmiljö ska bidra till en mer attraktiv sektor som kan locka fler unga och vuxna att välja en utbildning på gymnasial- eller högskolenivå med inriktning mot bygg- och anläggning oavsett kön och bakgrund. Om fler kvinnor väljer att arbeta inom sektorn motverkas den könssegregerade arbetsmarknaden och därmed bidrar uppdraget till det jämställdhetspolitiska delmålet ekonomisk jämställdhet.

I informationsinsatsen kommer även det stöd som har utvecklats av myndigheterna vad gäller arkitektur och gestaltad livsmiljö, minskad klimatpåverkan och projektkultur att ingå.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.