Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Ny strategi för funktionshinderspolitiken betonar varje samhällssektors ansvar

Publicerad

Regeringen har beslutat om en strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021 – 2031. Strategin innebär att 28 myndigheter får ett tydligt uppföljningsansvar och ska följa upp funktionshinderspolitiken utifrån det nationella målet inom sina respektive ansvarsområden. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska fungera som stöd till myndigheterna under strategins genomförande.

– Regeringens nya strategi lägger tyngdpunkten på uppföljning av det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Med strategin vill regeringen tydliggöra betydelsen av att varje sektor i samhället tar ansvar för sin del av funktionshinderspolitiken. Därför ska myndigheterna tydligare följa upp utvecklingen inom sina respektive områden, säger socialminister Lena Hallengren.

Vid uppföljningen ska myndigheterna, samt Folkbildningsrådet, lämna en redogörelse utifrån de fyra områdena för genomförande av funktionshinderspolitiken: principen om universell utformning; befintliga brister i tillgängligheten; individuella stöd och lösningar för individens självständighet; samt att förebygga och motverka diskriminering. En redogörelse ska vidare lämnas för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av att det nationella målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Myndigheten för delaktighet (MFD) ska fungera som stöd till myndigheterna under strategins genomförande. MFD ska ge stöd och vägledning till myndigheterna vid deras uppföljning samt vad gäller genomförande av det nationella målet. Behovet av stöd kan variera beroende på vilken kompetens och erfarenhet som finns hos olika myndigheter. Myndigheternas och Folkbildningsrådets redovisningar ska sedan ligga till grund bland annat för regeringens redovisning i budgetpropositionen av utvecklingen mot det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens funktionshinderspolitik

Regeringens funktionshinderspolitik utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Funktionshinderspolitiken är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället.