Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya mål för förenklingspolitiken – för stärkt konkurrenskraft och fler jobb i växande företag

Publicerad

Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Idag den 21 september överlämnar regeringen skrivelsen om nya mål för förenklingspolitiken till riksdagen. De nya målen ska bidra till att främja svenska företags tillväxt, konkurrenskraft samt innovations- och omställningsförmåga.

Målen i skrivelsen; En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga, är en avgörande förutsättning för förenklingspolitiken och därmed också för näringspolitikens övergripande mål att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.

– Att vi förenklar för företagen är viktigt framöver, särskilt i det läge vi befinner oss nu, för att stödja företagens återhämtning där vissa branscher varit särskilt utsatta. Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Förenklingsskrivelsen blir ett värdefullt underlag för regeringens fortsatta arbete med detta, säger Ibrahim Baylan, näringsminister.

De nya målen innebär en fortsättning och precisering av de tidigare gällande målen för förenklingspolitiken som upphörde vid årsskiftet 2020/21. De nya målen är:

  • De samlade regelverken ska utgå från proportionalitet och vara utformade så att de bidrar till att främja svenska företags tillväxt, konkurrenskraft samt innovations- och omställningsförmåga.
  • De kostnader för svenska företag som följer av regler ska över tid minska som andel av BNP, och kostnadsutvecklingen ska vara lägre än i omvärlden.
  • Förvaltningsmyndigheters handläggningstider för ärenden som rör företag ska bli kortare och mer transparenta och den förväntade handläggningstiden ska synliggöras för den sökande i fler ärendekategorier.
  • Förvaltningsmyndigheters bemötande och service till företag ska vara företagsanpassade och väl fungerande.
  • Andelen tjänster för företagens kontakter med det offentliga som är digitala och andelen enskilda ärenden som kan hanteras digitalt ska öka i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande och övriga myndighetskontakter – det långsiktiga målet är att företagen ska lämna en uppgift en gång och till ett ställe

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord