Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nytt regelverk ska bidra till högre säkerhetsnivå i EU

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som anpassar svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem.

Schengens informationssystem (SIS) är ett informationssystem som medlemsstaterna använder för att utbyta information med varandra inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete samt migrationskontroll. I systemet kan medlemsstaterna exempelvis registrera uppgifter om eftersökta personer och lämna information om personer som ska nekas inresa i Schengen.

I november 2018 antogs tre nya EU-förordningar som kommer att utgöra det nya EU-rättsliga ramverket för Schengens informationssystem (SIS), med syfte att bidra till en högre säkerhetsnivå i EU. Förordningarna är direkt tillämpliga i Sverige men kräver vissa ändringar av befintlig lagstiftning.

För att komma åt gängkriminalitet och annan internationell brottslighet är internationellt informationsutbyte helt avgörande. Nu tas ytterligare ett steg.

– Det är viktigt att systemet utvecklas och anpassas för att möta behovet av informationsutbyte, någonting som är nödvändigt inom ramen för både polissamarbetet, det straffrättsliga samarbetet och migrationskontrollen inom Schengenområdet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen har därför tagit fram förslag på nödvändiga anpassningar av nationell lag till det nya EU-rättsliga regelverket. Propositionen innebär bland annat att den nu gällande lagen om Schengens informationssystem upphävs och ersätts av en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningarna. Vidare föreslås vissa ändringar i bland annat utlänningslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Under 2019 gjordes fler än 6,6 miljarder sökningar i SIS-systemet, vilket gör informationssystemet till det mest använda it-systemet i EU inom området frihet, säkerhet och rättvisa.

Senast den 28 december 2021 ska kommissionen besluta om ett datum då EU-förordningarna ska tillämpas fullt ut.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.