Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad trygghet för barn i utsatta situationer

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning för att bättre skydda barn från umgänge med en våldsam förälder och för att öka tryggheten för familjehemsplacerade barn. Starkare skydd för barn mot föräldrar som har utövat våld är en fråga som ingår i regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Uppdraget är att se över regler i föräldrabalken om vårdnads­över­flyttning, adoption och umgänge. När det gäller umgänge ska utredaren särskilt titta på situationen då ett barn är i ett skyddat boende eller har skyddade personuppgifter.

– Alla barn har rätt att växa upp under trygga och stabila förhållanden utan våld, övergrepp eller kränkande behandling. Nu tar regeringen initiativ för att skydda barnet när en förälder tar steget och lämnar en våldsam partner, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I uppdraget ska utredaren bland annat ta ställning till:

  • om förutsättningarna för vårdnadsöverflyttning och adoption bör ändras för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till trygghet och stabilitet,
  • behovet av åtgärder för att underlätta förutsättningarna för prövningen av frågor om vårdnadsöverflyttning för barn i familjehem, och
  • hur skyddet för barnet kan stärkas när fråga uppkommer om umgänge med en förälder som har utövat våld eller gjort sig skyldig till någon annan allvarlig kränkning.

Sofia Jungstedt, chefsrådman vid Södertörns tingsrätt, har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh