Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökning av Polismyndighetens anslag

Publicerad

I årets höst­ändrings­budget utökas nu Polis­myndig­hetens anslag med 500 miljoner kronor under 2021. Detta görs för att säker­ställa fortsatt tillväxt och minska risken för att årets beräk­nade under­skott inver­kar på Polis­myndig­hetens möjlig­het att före­bygga, utreda och beivra brott.

Ladda ner:

Under 2021 har utgifterna för Polis­myndig­heten blivit större än vad som tidigare var beräknat. Det beror bland annat på Polis­myndig­hetens ökade kost­nader i sam­band med deras utökade ansvar att upp­rätt­hålla inrese­förbudet från de nordiska grann­länderna, övriga EU-medlems­stater samt tredje land som regeringen infört på grund av den rådande pande­min. Under­skottet beror även på att antalet polis­anställda har ökat i något snabbare takt än beräknat.

– Regeringen fortsätter nu sin satsning på fler polis­anställda med full kraft. Med fler poliser kan vi bygga ett tryggare sam­hälle där fler brott kan bekäm­pas, säger Mikael Damberg.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.