Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökning av Polismyndighetens anslag

Publicerad

I årets höst­ändrings­budget utökas nu Polis­myndig­hetens anslag med 500 miljoner kronor under 2021. Detta görs för att säker­ställa fortsatt tillväxt och minska risken för att årets beräk­nade under­skott inver­kar på Polis­myndig­hetens möjlig­het att före­bygga, utreda och beivra brott.

Ladda ner:

Under 2021 har utgifterna för Polis­myndig­heten blivit större än vad som tidigare var beräknat. Det beror bland annat på Polis­myndig­hetens ökade kost­nader i sam­band med deras utökade ansvar att upp­rätt­hålla inrese­förbudet från de nordiska grann­länderna, övriga EU-medlems­stater samt tredje land som regeringen infört på grund av den rådande pande­min. Under­skottet beror även på att antalet polis­anställda har ökat i något snabbare takt än beräknat.

– Regeringen fortsätter nu sin satsning på fler polis­anställda med full kraft. Med fler poliser kan vi bygga ett tryggare sam­hälle där fler brott kan bekäm­pas, säger Mikael Damberg.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio