Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen beslutar om lagrådsremissen Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Publicerad

Ett storskaligt driftstopp i höst för Cementas kalkstensbrott i Slite bedöms leda till brist på cement, vilket kan få omfattande samhällskonsekvenser. För att mildra effekterna på kort sikt för bland annat byggandet av bostäder och infrastruktur beslutade regeringen idag om lagrådsremissen Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall. Lagrådsremissen ska möjliggöra en snabb regeringsprövning av en ansökan om ett tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstenstäkt.

Vid en presskonferens den 10 augusti aviserade regeringen lagändringar som ger regeringen möjlighet att besluta om fortsatt täkt- och vattenverksamhet inom ramen för redan givet tillstånd. Miljödepartementet har tidigare skickat ut promemorian Regeringsprövning av kalkstentäkter i undantagsfall på remiss. Idag beslutade regeringen om lagrådsremissen som bygger på förslagen i promemorian samt de remissynpunkter som inkommit på promemorians förslag.

I lagrådsremissen lämnas förslag till ändringar i miljöbalken som innebär att regeringen i vissa undantagsfall ska pröva en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstenstäkt. Regeringen ska endast pröva en sådan ansökan om verksamheten är av nationell betydelse och samhällets behov av kalksten inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ansökan måste också vara begränsad till brytning av den kalksten som vid tidpunkten för ansökan omfattas av ett gällande tillstånd, men vars brytning hindras på grund av tidsbegränsning i det gällande tillståndet. Den föreslagna lagändringen innebär alltså inte att regeringen ska pröva en utvidgning av nuvarande tillstånd i volym.

Lagrådet ska nu granska lagförslaget. Efter Lagrådets granskning är nästa steg att regeringen tar fram en proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 oktober 2021.

Presskontakt

Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.