Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen beslutar om länstal för 2022

Publicerad

Regeringen har beslutat att 7 500 nyanlända ska omfattas av anvisningar till kommunerna enligt bosättningslagen under 2022. Regeringens beslut innebär också att en fördelning av nyanlända på länsnivå (länstal) fastställs.

Regeringen ska inför varje kalenderår besluta om antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under året och fördelningen på länsnivå. Regeringens beslut innebär att totalt 7 500 nyanlända ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2022. Vidare görs en fördelning på länsnivå (länstal). Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022. Beslut om fördelningen på kommunnivå (kommuntal) fattas av respektive länsstyrelse.

Beslutet överensstämmer med förslag från Migrationsverket som utgår från myndighetens senast beslutade prognos från juli 2021. I det fall Migrationsverkets prognos ändras och det finns behov av omräkning av mottagandebehovet ska Migrationsverket inkomma med ett nytt föreslag på antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelningen på länsnivå (länstal). Regeringen kan då besluta om reviderade länstal.

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-034 83 38
e-post till Henrik Jalalian