Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Regeringen föreslår en bättre uppföljning av läkemedel för djur

Publicerad

I dag beslutade regeringen om propositionen Bättre uppföljning av läkemedel för djur. Propositionen innehåller ett antal lagändringar som ska förbättra tillgången till uppgifter om läkemedel för djur. Syftet är att förbättra myndigheternas uppföljning och tillsyn när det bland annat gäller antibiotikaanvändning.

– En viktig aspekt i lagförslaget är arbetet mot antibiotikaresistens. En bättre uppföljning och tillsyn av läkemedel för djur kan bidra till att bromsa resistensutvecklingen, säger socialminister Lena Hallengren.

I propositionen föreslås en skyldighet för den som bedriver öppenvårdsapotek att lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten vid expedieringar av recept som avser läkemedel för djur. Vidare föreslås bland annat att sekretess hos E-hälsomyndigheten inte ska hindra att uppgifter lämnas till öppenvårdsapotek, samt att apotekspersonal ska omfattas av tystnadsplikt även när de expedierar läkemedel för djur.

Propositionen innehåller även bedömningar om vilka uppgifter som bör samlas in och lämnas ut av E-hälsomyndigheten, och vilka uppgiftsskyldigheter som behövs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström