Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår ny lag om statlig ersättning för personskador orsakade av vaccin mot covid-19

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som föreslår en ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av godkänt vaccin mot sjukdomen covid-19. Syftet med lagen är att säkerställa att den som drabbas av skada orsakad av vaccin mot covid-19 ska få en ersättning som är likvärdig annan ersättning som finns för läkemedelsskador.

– Allvarliga biverkningar av vaccin mot covid-19 är ovanligt men som enskild ska du vara trygg med att ekonomisk ersättning utgår om skada skulle uppstå. Med detta lagförslag tar staten på sig att stå för ersättningen vid skada på grund av godkänt vaccin mot covid-19, i de fall ett vaccin inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen eller om Läkemedelsförsäkringens pengar inte räcker, säger socialminister Lena Hallengren.

Svensk Läkemedelsförsäkring AB (Läkemedelsförsäkringen) prövar om skador är orsakade av ett läkemedel och om en skada är ersättningsbar. I december 2020 beslutade Läkemedelsförsäkringens styrelse att begränsa försäkringens ansvar för serieskador orsakade av vaccin vid en pandemi. Serieskador är sådana skador som innebär att flera personer drabbas av samma slags skada. Serieskador av vaccin mot covid-19 är mycket ovanliga.

Med anledning av Läkemedelsförsäkringens begränsning finns ett svagare skydd för eventuella serieskador orsakade av vaccin mot covid-19 än vad som gäller för andra läkemedel. Regeringen bedömer att det därför finns behov av att staten kompletterar Läkemedelsförsäkringen i detta hänseende. Det finns också ett behov av att staten betalar ersättning för skador som orsakas av vaccin som inte ingår i Läkemedelsförsäkringen. Syftet är att ersättningen ska vara på samma nivå som den som kan ges genom Läkemedelsförsäkringen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021. Lagen ska gälla retroaktivt, det vill säga den ska tillämpas även för skada som inträffat innan ikraftträdandet. För att säkerställa medel för att utbetala sådan ersättning föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 att 10 miljoner kronor avsätts för eventuella personskador vid vaccinering mot covid-19 som inte täcks av, eller ingår i Läkemedelsförsäkringen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström