Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla insamlingen av väntetidsdata

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla förutsättningar för att samla in data om väntetider i vården. Syftet är att bättre kunna följa och analysera hälso- och sjukvårdens tillgänglighet med fokus på väntetider.

– Att patienter får vård i rimlig tid är en av sjukvårdens viktigaste uppdrag. För att kunna rikta resurserna dit behoven är som störst är det viktigt att vi har god kunskap om behoven inom hälso- och sjukvården och att ha korrekt och tillförlitlig statistik över väntetiderna är en viktig del i detta, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att samla in data för att bättre kunna följa upp väntetider och utvärdera vårdgarantins efterlevnad. Socialstyrelsen ska göra en analys över vilka förutsättningar som myndigheten behöver för att kunna uppnå detta och ska lämna förslag på andra eventuella åtgärder.

Syftet är att stärka Socialstyrelsens möjlighet att kunna följa upp och analysera hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och därmed förbättra statens överblick över väntetiderna. Genom bättre kunskap och analyser kan effektiva åtgärder sättas in och resurserna riktas dit behoven är som störst.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2022. En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 15 mars 2022.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström