Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Unicef väljer Stockholm för framtidens arbete med innovation och barn och unga

Publicerad

Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh välkomnar att Unicef valt Sverige för att husera Unicefs nya innovationskontor. Innovationskontoret kommer, i samarbete med svenska näringslivet och expertmyndigheter, bidra till viktiga nya lösningar för att främja barns rättigheter och möjligheter.

FN:s barnfond Unicef har beslutat att etablera sitt nya huvudkontor för innovation i Sverige. Huvudkontoret kommer samla innovatörer inom både offentlig och privat sektor för att utveckla och uppfinna nya lösningar för att, tillsammans med barn, främja barns rättigheter och välmående i världen.

Sverige är ett ledande land globalt inom innovation. Genom att lokalisera kontoret i Sverige får Unicef tillgång till, och kan bygga samarbeten med, Sveriges välrenommerade innovationsekosystem. Detta innebär möjlighet att samverka med det svenska näringslivet, utveckla partnerskap med Sida och andra aktörer inom det innovativa utvecklingssamarbetet samt möjlighet att ta del av Sveriges framstående arbete med högteknologiska lösningar för barn.

Svenskt utvecklingssamarbete bygger på innovativa lösningar, från digitalisering till högteknologisk utveckling för att stärka rättigheter och bekämpa fattigdom. Genom samarbete mellan offentliga och privata sektorn samt akademin och civilsamhället är Sverige en drivande kraft för innovativ och hållbar utveckling.

– Det internationella utvecklingssamarbetet måste vara katalytiskt och innovativt. Traditionellt bistånd kan inte ensamt lösa de utmaningar vi står inför. Barn och unga är vår framtid, och innovation är en viktig pusselbit för framtidens bistånd, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Innovationskontoret i Sverige, som förväntas ha ungefär ett hundratal anställda, kommer omges av ett ekosystem av mindre innovationshubbar lokaliserade runt om i världen.

Fakta

Unicef bildades 1946 och har sitt säte i New York. Organisationen är en av FN-systemets största, och har sju regionala kontor och verksamhet i 190 länder. Unicef har ett globalt mandat att försvara barnets rättigheter, tillgodose barns grundläggande behov och utöka deras möjligheter att nå sin fulla potential. Organisationen vägleds av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.