Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag för bättre mobiltäckning i hela landet

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att främja mobiltäckning i hela landet. Beslutet innehåller tre deluppdrag.

  • Det första deluppdraget innebär att PTS ska analysera behovet av stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. PTS ska särskilt utreda om de beloppsgränser som gäller för statens stöd för sådana åtgärder, bör förändras. Om beloppsgränserna inte bedöms relevanta ska PTS föreslå nya nivåer samt redogöra för skälen för detta.
  • Det andra deluppdraget innebär att PTS ska informera konsumenter om åtgärder som en konsument själv kan vidta för att förbättra sin mobiltäckning.
  • Det tredje och sista deluppdraget innebär att PTS ska göra stickprovsmätningar från operatörernas mobiltäckningskartor.

- Vi ska förbättra mobiluppkopplingen på platser där den idag är otillräcklig, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman

Regeringen införde 2018 ett stöd till privatpersoner och företag som ska ge telefoni och internet på minst 10 Mbit/s. Att slutanvändare ska kunna ha tillgång till det, framgår av lagen av elektronisk kommunikation. Stödet, som administreras av PTS, ges för uppkoppling till en fast nätanslutningspunkt i privatpersoners stadigvarande bostäder och i företags fasta verksamhetsställen, om sådan tillgång saknas. Stöd kan lämnas för den del av kostnaden som överstiger 5 000 kronor upp till 400 000 kronor. 

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.