Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att genomföra en informationsinsats mot näthat

Publicerad

Regeringen ger Brottsoffermyndigheten i uppdrag att genomföra en informationsinsats mot näthat. Insatsens syfte är att förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet, samt bidra till att stödja dem som riskerar att drabbas av näthat.

- Vi ser att det idag behövs mer kunskap om näthat. Genom informationsinsatsen vill vi öka förståelsen för vilka typer av hot och hat som går att polisanmäla men också, även i de fall där näthatet inte räknas som brottsligt, lyfta att det finns stöd att få, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Uppdraget till Brottsoffermyndigheten (BrOM) är en del av regeringens arbete för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat och en del av det bredare jämställdhetsarbetet och det jämställdhetspolitiska delmålen om en jämn fördelning av makt och inflytande och att stoppa mäns våld mot kvinnor.

- Näthat drabbar kvinnor och män olika och vi har kunskap från undersökningar bland politiker att en större andel kvinnor än män uppger att de påverkas av utsattheten eller oron för att utsättas för näthat. Det är något vanligare att kvinnor utsätts för hot och påhopp via sociala medier, och påhopp av sexuell karaktär, jämfört med män. Med ökad kunskap om detta samhällsproblem, hoppas vi kunna bidra till att näthat diskuteras, utsatta söker stöd och att näthat motverkas i det offentliga samtalet, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Insatsen har till syfte att öka allmänhetens kunskap om det stöd som finns att få, både för de som utsätts och även stöd för de som möter utsatta. Arbetet med att förebygga näthat angår alla i samhället och är viktigt för att säkerställa att alla kan delta i det demokratiska samtalet på lika villkor. Insatsen ska särskilt riktas mot personer som blir utsatta för näthat på grund av rasism, könsrelaterat hat, sexism och liknande former av fientlighet.

För uppdragets genomförande får Brottsoffermyndigheten använda högst 5 miljoner kronor under 2021. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.