Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till ISF analysera förekomst av löneväxling till tjänstepension

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att genomföra en analys av förekomsten av löneväxling till tjänstepension. Syftet med uppdraget är att ge regeringen ökade kunskaper och underlag om de grupper av anställda som löneväxlar till tjänstepension.

Med löneväxling avses enskilda överenskommelser mellan arbetsgivare och anställda om att växla lön mot avsättningar till tjänstepension. I regleringsbrevet för 2021 fick ISF i uppdrag att genomföra en förstudie om löneväxling. Utifrån resultatet av förstudien är regeringens bedömning att det finns möjligheter för ISF att genomföra en fördjupad studie vad gäller löneväxling till tjänstepension.

Syftet med uppdraget är att ge regeringen ytterligare kunskap och underlag om de grupper av anställda som löneväxlar respektive inte löneväxlar till tjänstepension och vad som utmärker dem.

ISF ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter