Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredningen En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner överlämnar sitt slutbetänkande till civilminister Lena Micko

Publicerad

I dag har civilminister Lena Micko tagit emot betänkandet En god kommunal hushållning. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå lösningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Regeringens särskilda utredare Clas Olsson har haft i uppdrag att föreslå lösningar som skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.

- Jag ser fram emot att ta del av betänkandet. Kommuner och regioner har en avgörande betydelse för välfärden i Sverige. Därför är det viktigt att lagstiftningen ger goda förutsättningar för en ekonomistyrning så att kommuner och regioner ska kunna möta framtida utmaningar, säger civilminister Lena Micko.

Utredningen har bland annat haft uppdrag att:

  • föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade
  • undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i kommuner och regioner
  • föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.